Provid

Våra tjänster

Bokföring

Vi ser till att den löpande redovisningen fungerar och att redovisning av moms och skatter blir korrekt. Med system i molnet kan vi samarbeta och dela på arbetsuppgifterna. Vi vet att alla branscher skiljer sig åt så det är viktigt att hitta lösningar som passar just er. Ni får löpande rapporter och kan se hur resultatet utvecklas.

Digitalisering

Att digitalisera redovisningen gör att du slipper pappershanteringen vilket förenklar processen och gör att alla har tillgång till samma information. Många företag har även stor nytta av att integrera försystem som ökar kontrollen. Det kan vara butiken som behöver ett kassasystem, konsulten som behöver ett tid/projekt-redovisning eller handelsföretaget med system för lager och distribution. Det spar tid och gör att ni kan fokusera på verksamheten.

Årsredovisning & Bokslut

När året är slut ser vi till att bokslutet blir korrekt samt att årsredovisningen och eventuell koncernredovisning upprättas på ett sådant sätt att det ger en positiv bild av företaget ock ägarna. Vi ser till att det skattemässiga resultatet optimeras så att företaget över tid betalar så lite skatt som möjligt samt att eventuell vinst på bästa sätt kommer ägarna till godo.

Affärsrådgivning

Vår affärsrådgivning har som mål att förbättra företagets ekonomi. Första steget är ofta att analysera hur det har gått och hitta nyckeltal som går att följa upp för att se trender som måste åtgärdas. En budget kan vara ett bra verktyg vid investeringar eller när likviditeten tidvis är ansträngd.

Vi skräddarsyr lösningar efter just era behov